Winterstalling

JFB is expert voor winterstalling van jachten in het gebied Friesland en IJsselmeer. Het bedrijf houdt zich het hele jaar bezig met kranen en transporteren van schepen. Dat kan omdat JFB die werkzaamheden voor een tiental bedrijven uitvoert. Het werk heeft zich daarom behoorlijk geprofessionaliseerd. JFB werkt met betrekkelijk recent en daardoor modern materieel; een Roodberg travel lift (40T), met een hydraulische mastenkraan en een Roodberg boottrailer. Met dat materieel kunnen wij voorzichtig en heel precies werken. U mag daarom wat van ons verwachten. Winterstallen is eigenlijk onze hoofdactiviteit. In de winter staan ruim 250 schepen in winterstalling. De meeste schepen staan in de hallen van JFB (6.000 m2 vloeroppervlak). Een groot aantal wordt buiten op diverse plaatsen op het Johan Friso Bedrijvenpark gestald. Schepen verschillen nogal van elkaar. JFB gebruikt daarom verschillende typen scheepsbokken. Naast het kranen, transporteren en winterstallen van schepen begeleidt en coördineert JFB een pakket jachtserviceopdrachten voor haar klanten. De jachtservice wordt meestal aan de bedrijven op het Johan Friso Bedrijvenpark uitbesteed. Maar er zijn ook externe bedrijven bij de uitvoer van werkzaamheden betrokken. In de winterstalling mag heel beperkt aan de schepen worden gewerkt. Reden daarvoor is dat er absoluut geen overlast of schade mag ontstaan door werkzaamheden. Werkzaamheden dienen altijd vooraf aangemeld/overlegd te worden, zodat wij u kunnen informeren wat is toegestaan en welke voorzorgsmaatregelen eventueel genomen dienen te worden.
In de hallen overdekken wij de schepen uit voorzorg met een lichte plasticfolie.

Richtlijnen
Tarieven
Boeken

Bezetting

Bezetting winsterstalling vorstvrij

vrij 0%
bezet 100%

Bezetting winsterstalling binnen

vrij 5%
bezet 95%

Bezetting winsterstalling buiten

vrij 40%
bezet 60%