Richtlijnen

Het aanleveren van een schip

Wij verzoeken u vriendelijk uw schip afgetuigd, zonder giek, sprayhood, dektent enzovoort aan te leveren. Uiteraard kunnen wij het schip voor u aftuigen, de giek demonteren, sprayhood of dektent verwijderen. De kosten voor die werkzaamheden zullen wij u in rekening moeten brengen.

Onderwaterschip/romp

Van alle schepen wordt het onderwaterschip, direct na het kranen, onder hoge druk schoongespoten. Aanslag en algen worden dus verwijderd op het moment dat ze nog relatief gemakkelijk verwijderbaar zijn. Op deze manier wordt een optimaal resultaat bereikt. De romp van het schip wordt afgespoeld. De waterlijn gereinigd.

Winterklaar- en bedrijfsklaar maken van motor en sanitair/drinkwatersysteem

Winterklaar maken van motor, sanitair en drinkwatersysteem is nodig omdat de kans op vorst in de winter groot is. Wij verzorgen graag het winterklaar en weer bedrijfsklaar maken van uw schip. Voor alle duidelijkheid volgen hier de standaard handelingen die wij verrichten als u ons opdracht geeft uw schip winterklaar/bedrijfsklaar te maken.

Motor:

 • motor warmdraaien
 • oliefilter(s) vernieuwen
 • olie verversen
 • brandstof filter(s) vernieuwen of schoonmaken
 • motor koelwater aftappen of conserveren met antivries
 • impeller controleren, zo nodig vervangen
 • keerkoppeling olie controleren, zo nodig verversen
 • schroefasafdichting controleren
 • motorophanging controleren
 • controle koelwatersysteem
 • controle V-snaar

Sanitair/drinkwatersysteem:

Leidingen worden afgetapt, sanitair wordt waar nodig voorzien van antivries. Drinkwatersysteem, boiler of geiser worden afgetapt en zo nodig met luchtdruk doorgeblazen. In sommige gevallen maken wij gebruik van drinkwaterantivries.

Accu’s, gasflessen en elektrische verwarming

Accu’s: bij ons in onderhoud gegeven accu’s worden getest, verzorgd en op peil gehouden. Accu’s die aan boord blijven moeten worden losgekoppeld.

Gasflessen: gasflessen aan boord zijn niet toegestaan ivm de veiligheid in de hal. Wij kunnen ze voor u opslaan.

Elektrische verwarming: het is niet toegestaan deze te gebruiken aan boord.

Bokken/opstelmateriaal

Alle schepen worden op bokken of op ander opstelmateriaal, dat op onze hydraulische botenwagen past, geplaatst. Wij werken met verschillende soorten opstelmateriaal om uw schip zo veilig mogelijk te stallen en te vervoeren.

Masten

Masten die langer zijn dan het schip zelf worden in onze mastenberging bewaard. Dat is praktisch omdat de kans op schade zo het kleinst is. Blijft de mast wel aan boord, dan wordt het uitstekende deel van de mast toegevoegd aan de lengte van het schip bij de prijsbepaling van de winterstalling. Winterstalling buiten met staande mast is mogelijk. Wij adviseren u echter de mast in de winter te strijken ivm soms stormachtige wind.

Andere werkzaamheden

Op het aanmeldingsformulier is ruimte gereserveerd voor het vermelden van werkzaamheden die u door ons kunt laten uitvoeren. De plaats van uw schip in de winterberging hangt mede af van de soort en hoeveelheid uit te voeren onderhoudswerk. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken is het van groot belang dat dit werk wordt opgegeven voordat het schip uit het water wordt gehaald.

Zelfwerkzaamheid

In overleg is het mogelijk om (kleine) werkzaamheden aan uw schip zelf uit te voeren.
Zelfwerkzaamheden dienen vooraf aangemeld/overlegd te worden, zodat wij u kunnen informeren wat is toegestaan en welke voorzorgsmaatregelen eventueel genomen dienen te worden. Er mag absoluut geen overlast of schade ontstaan door de werkzaamheden.

Verzekeren

De meeste pleziervaartuigenverzekeringen dekken ook risico’s bij het kranen, vervoeren en winterstallen van uw schip. Wij wijzen u graag op het belang hiervan. Bij twijfel raden wij u aan hierover contact op te nemen met uw verzekeraar. Uw schip dient voor risico’s bij winterstalling verzekerd te zijn.

Tot slot

Heeft u bijzondere wensen betreffende de winterstalling van uw schip, bespreek het met ons; uw schip is tenslotte een kostbaar bezit.

Download in pdf
Richtlijnen
Tarieven
Boeken